Home > Disclaimer

Disclaimer

Alle kunstwerken en concepten die op deze website worden weergegeven, zijn het intellectuele eigendom van MoMoLab. Alle rechten voorbehouden. De inhoud mag niet worden gereproduceerd, verspreid, gewijzigd of verzonden in welke vorm of via welke middelen dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MoMoLab. Ongeoorloofd gebruik of reproductie van de kunstwerken of concepten kan in strijd zijn met het auteursrecht en leiden tot juridische stappen.